welcome to DSG Dokter

Voorwaarden

NB. Een aantal van onze producten zijn uitsluitend bestemd voor race- en off the road gebruik.
Er wordt geen garantie op gegeven, behalve eventuele van toepassing zijnde garantie van de fabrikant op materiaal- en fabricagefouten.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, voortvloeiend door het (chip) tunen van een voertuig, als aan (bezittingen van) cliënt of derden.


De garantie vervalt bij reparaties door derden.

De opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de opdrachtgever geleden gevolg schade.